مشاوره مدیریت

 

آیا شما مدیر عامل مجموعه تولیدی دارو هستید ؟

آیا نماینده هیات مدیره در بخش بررسی طرحهای توسعه ای می باشید ؟

آیا نماینده هلدینگ سرمایه گذاری در طرح های دارویی هستید ؟

آیا مدیر فروش شرکت پخش هستید ؟

آیا مدیر فروش شرکت دارویی هستید ؟

آیا جزء فعالین بخش خصوصی صنعت دارو هستید ؟

آیا یک کارآفرینید ؟

آیا می خواهید در حوزه صادرات و واردات دارو فعالیت نمایید ؟

آیا می خواهید سرعت و چابکی در تصمیم گیریها را چاشنی کار خود نمایید ؟

 

مشاورین تیم آمارنامه دارویی ایران با دانشی بروز و سالها تجربه در صنعت داروی کشور همراه شما خواهند بود . مشاوران  آمارنامه دارویی ایران همواره پیشنهاداتی برای تحول در فرایند کاری شما دارند .

تهیه Business Plan  , مشاوره در امر صادرات/واردات , مشاوره در امور مربوط به  ماده اولیه , تامین کنندگان Bulk  حوزه دارو و اموری مرتبط با آمارنامه و تحلیل و پیش بینی ها در تخصص این تیم می باشد .